Kto by mal kontaktovať našu ambulanciu lekárskej genetiky?

Všetci , ktorí mali v rodine výskyt rakoviny , alebo sú onkologickými pacientami. Zároveň ženy, ktoré majú obavy z onkologického ochorenia prsníka. Pacienti s údajom polypov tráviaceho traktu. Pacienti, u ktorých sa v rodine potvrdila genetická predispozícia, pacienti, ktorí boli v minulosti testovaní v inom laboratóriu, ale rozsah testovania bol obmedzený.

Čo si pripraviť pred samotnou konzultáciou?

V prvom rade, podrobné údaje o rodine a jej chorobách, vek kedy sa jednotlivé ochorenia diagnostikovali. Dôležité je , čo najpresnejšie poznanie ochorení príbuzných, to platí pre obe línie tzn. zo strany otca aj matky. Ďalej kópie lekárskych správ , ak je to možné.  Podrobné údaje o vlastných ochoreniach a ideálne aj výstupy z jednotlivých diagnostických vyšetrení (CT,NMR,USG, ak sa realizovali).

Kde sa objednať?

Priamo na mail: copakova@genvias.sk
Alebo na tel. číslo: 0902 899 611

Odborné usmernenie pre testovanie dedičného karcinómu prsníka a vaječníkov

https://www.sslg.sk/images/Dokumenty/OdborneUSM/OU_MZ_HBOC_updated_2017.pdf

Štandardný diagnostický a terapeutický postup komplexnej genetickej laboratórnej diagnostiky hereditárneho karcinómu prsníka a vaječníkov

https://www.sslg.sk/images/Dokumenty/OdborneUSM/SDTP_HBOC_LAB_final.pdf

ŠTANDARDNÝ DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÝ POSTUP PRI SYNDRÓME HEREDITÁRNEHO KARCINÓMU PRSNÍKA A VAJEČNÍKOV

https://www.sslg.sk/images/Dokumenty/OdborneUSM/SDTP-HBOC_KLIN_final.pdf