Ponúkame komplexnú panelovú diagnostiku na najčastejšie typy dedične podmienených onkologických ochorení hereditárnych syndrómov.

Dedičné syndrómy spojené s rakovinou sa vyskytujú  približne v 5%-10% prípadov všetkých onkologických ochorení.

Práve testovanie je najefektívnejčou cestou ako presne identifikovať jednotlivcov s genetickou predispozíciou pre onkologické ochorenia.

Celoživotné riziko vzniku rakoviny hrubého čreva u pacientov s Lynchovým syndrómom je až 78%, riziko vzniku karcinómu prsníka u žien s mutáciou v BRCA1 géne je až 80%.

Práve genetické testovanie umožňuje zhodnotiť individuálne riziko pre rakovinu a nastaviť presný plán celoživotného sledovania. Pri vybraných syndrómoch aj presný typ preventívnych operácií a liečby. Úmrtnosť na onkologické ochorenia môže byť u vysokorizikových pacientov významne redukovaná vďaka pravidelným sledovaniam a preventívnym zákrokom.

Naše testovanie formou vyšetrenia skupiny génov má vysokú informatívnu hodnotu a to v extrémne krátkom časovom intervale.

Aktuality

  • 5. NOVEMBRA 2017
  • 0

  Odborné články

  http://europepmc.org/abstract/med/27596294 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0091116 http://www.jto.org/article/S1556-0864(16)32937-9/abstract https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24484606…

  Read more
  • 30. OKTóBRA 2017
  • 0

  Dedičná rakovina prsníka

  O „zdedenú“, teda dedične podmienenú rakovinu prsníka sa jedná v  5 % až 10% prípadov.  Vzniká na podklade poruchy (mutácie) v niektorom z génov, ktorá zvyšuje riziko nádorového ochorenia…

  Read more